RSS
SmodCMS

02.04.2017 - Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach

02.05.2017

     

      W dniu 2 kwietnia 2017 r., w związku z upływem (skróconej do 2-lat  Uchwałą Zjazdu Oddziału z dnia
8 marca 2015 r.) kadencji,  w gościnnej Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Siedlce obradował Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach. Zjazd otworzyła witając delegatów
i zaproszonych gości z Panem Wojciechem Kudelskim – prezydentem Miasta Siedlce na czele –  Dorota Mączka – prezes Zarządu Oddziału.

      Przed rozpoczęciem właściwych obrad podjęto uchwałę o uczczeniu 12. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II – Członka Honorowego PTTK.

      Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w  minionej kadencji wybitnych działaczy PTTK  śp. Tadeusza Martusewicza i śp. prof. Marka Kwiatkowskiego. Sylwetki i zasługi dla Siedleckiego Oddziału, tych wybitnych działaczy  przypomniała  Anna  Kirchner – Członek Honorowy PTTK.

      Zjazd stanowi zawsze  okazję do uhonorowania, szczególnie zasłużonych dla Oddziału,  działaczy PTTK. Tym razem za wybitne zasługi dla Oddziału odznaczeni i wyróżnieni zostali: Elżbieta Stefańczyk – Złotą Honorową Odznaką PTTK, Maria Głowacka – odznaką w stopniu złotym „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Jarosław Głowacki – odznaką w stopniu złotym „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży, Barbara Mileszczyk - odznaką w stopniu złotym „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Paweł Jóźwik – Srebrną Honorową Odznaką PTTK, Bożena Geresz-Terlikowska – Brązową Honorową Odznaką PTTK, Elżbieta Świsłowska – Brązową Honorową Odznaką PTTK, Łukasz Tokarzewski - Brązową Honorową Odznaką PTTK, Joanna Trętowska - Brązową Honorową Odznaką PTTK,  Mieczysław Księżpolski - odznaką w stopniu brązowym „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Bożena Rudzka - odznaką w stopniu brązowym „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Zbigniew Głowacki – Dyplomem ZG PTTK. Specjalnym listem gratulacyjnym „50 lat w PTTK” wyróżniony został Janusz Malewicz – HonorowyCzłonekOddziału. W imieniu Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK obecnym działaczom wręczenia odznaczeń i wyróżnień, dokonała wspólnie z Prezydentem Miasta Siedlce,  Anna Kirchner.

      Na wstępie obrad Anna Kirchner odczytała list gratulacyjny od Romana Bargieła – prezesa Zarządu Głównego PTTK. Serdeczne życzenia uczestnikom Zjazdu złożył Wojciech Kudelski – prezydent Miasta Siedlce.

      Prezydium obrad Zjazdu w osobach:  Stanisław Czajka – przewodniczący, Mieczysław Księżopolski – zastępca przewodniczącego i Anna Kirchner – sekretarz obrad  zarządzili przerwę w obradach celem udania się  na  godz. 12.00  pod pomnik św. Jana Pawła II  gdzie, wraz z delegatami na Zjazd z ks. kan. dr Jerzym Grochowskim – kapelanem Siedleckiego Oddziału PTTK na czele,  złożyli wiązankę kwiatów
i uczestniczyli,  wspólnie z władzami samorządowymi Miasta Siedlce i młodzieżą szkolną,  w modlitwie.

      Po wznowieniu obrad uczestnicy Zjazdu wysłuchali sprawozdania ustępujących władz: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego  Oddziału.

      Na podstawie przyjętej na poprzednim Zjeździe Oddziału  uchwały  o  oddziałowym system wyróżnień Krystynie Anusiewicz przyznano Godność „Członka Honorowego Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach”.

      Po dyskusji i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrano nowe władze Oddziału, dla których zapewne  jedną z priorytetowych spraw będzie godne uczczenie przypadającego w 2018 r. jubileuszu 110 - lecia Oddziału.

 

Zapraszamy do Fotorelacji.

Wersja do druku
« inne aktualnoci