RSS
SmodCMS

Relacja z XXI Wieczoru Wigilijnego na Podlasiu

14.12.2016

        Od ponad 20 lat Oddział PTTK „Podlasie”  w Siedlcach organizuje w grudniu, przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia „Wieczory Wigilijne na Podlasiu”, na których spotykają się działacze
i sympatycy PTTK. 

        Tym razem  gościny Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu udzielił Zbigniew Wożniak – Wójt Gminy Bielany umożliwiając zorganizowanie wieczerzy w niezwykle malowniczej wsi  Rozbity Kamień w Regionalnym Ośrodku Kultury  mieszczącym się w odsakralnionym  drewnianym kościółku  zbudowanym w latach 1777-1780. Gdy obok zabytkowego  kościoła powstał nowy murowany i dużo większy kościół, tej urokliwej  barokowej  świątyni groziła ruina. Dzięki operatywności wójta i lokalnej społeczności udało się pozyskać  środki unijne na niezbędne prace remontowe  i  dziś zabytkowy kościół nadal służy mieszkańcom i gościom pełniąc funkcję  kulturalnego Centrum Gminy Bielany.

        Uroczystość w dniu 11 grudnia tradycyjnie  już poprzedziła odprawiona w intencji działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i gości msza św. , którą w koncelebrze odprawili:  ks. prałat  Andrzej Krupa – proboszcz  parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Podlaskim, ks. Andrzej Ułasiuk - proboszcz parafii  p.w. świętej Trójcy w Rozbitym Kamieniu i  ks. kan. dr  Jerzy Grochowski – proboszcz parafii w Uścimowie - kapelan Siedleckiego Oddziału PTTK.

       Zaproszonych gości i wszystkich uczestników wieczerzy powitała po raz  dwudziesty pierwszy Anna Kirchner i gospodarz terenu, współorganizator uroczystości  Zbigniew Woźniak – Wójt Gminy Bielany.

        Turystyczna wieczerza to także okazja do zaprezentowania atrakcji turystycznych, zabytków, historii
i osiągnięć danej miejscowości i gminy. Bardzo ciekawie i staranie przygotowaną przez Milenę Kozak multimedialną prezentację przedstawiła Magdalena Jedlińska z Gminnej Biblioteki Publicznej w  Bielanach. Dzięki tej prezentacji uczestnicy poznali także historię kościoła i mieli możliwości skonfrontowania tej historii z aktualnym stanem XVIII – wiecznej świątyni.

      W pięknej, świątecznej scenerii, przy podarowanej przez Nadleśnictwo w Sokołowie   Podlaskim  choince, przygotowanych na tę uroczystość przez Gminę Bielany stołach, zasiadło blisko 150 osób.

      W części artystycznej wieczór uświetnił występ dzieci i młodzieży z Zespołu Oświatowego w Bielanach – Jarosławach starannie przygotowanych przez   Dominika Grzyba – nauczyciela  muzyki. Wzruszającym akcentem wieczoru był występ 5-letniego Maciusia Strusa a  pięknie wyśpiewana przez niego pastorałka ”Zostań Jezu mym braciszkiem” zapewne pozostanie na długo w pamięci.

        Dzielenie się opłatkiem i składanie życze poprzedziło czytanie fragmentu Pisma świętego
o narodzeniu Pańskim (Ks. A. Ułasiuk).

    Życzenia do wszystkich uczestników wieczerzy skierowali: ks. kan. dr Jerzy Grochowski – kapelan Siedleckiego Oddziału PTTK,   ks. Andrzej Ułasiuk – proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Rozbitym Kamieniu,   dr Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki, Zbigniew Woźniak  - wójt Gminy Bielany, który także odczytał skierowane do uczestników  „Wieczoru Wigilijnego na Podlasiu” życzenia od  Waldemara Kraski – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej i Anna Kirchner – wiceprezes Zarządu Oddziału.

       W imieniu świętego Mikołaja, upominki dla dzieci i młodzieży z Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach i ich wychowawcy Jadwigi Ziółkowskiej,   harcerzy z XI Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Darnia” w Siedlcach i drużynowego Dariusza Biedak  oraz uczniów z Zespołu Oświatowego w Bielanach Jarosławach wręczył Stanisław  Czajka – prezes Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.

        Podczas degustacji tradycyjnych potraw wigilijnych uczestnicy wieczerzy mieli także okazję obejrzeć   pokaz multimedialny z poprzednich wieczerzy wigilijnych.

      Turystyczne wigilie, to także okazja do wyróżnień i podziękowań za społeczną pracę na rzecz PTTK.  Brązową Odznakę Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży została  wyróżniona przez ZG PTTK Ewa Woźnica.

      Za profesjonalną pomoc i współpracę w realizacji zadań statutowych  PTTK z życzeniami dalszej owocnej współpracy w krzewieniu krajoznawstwa  i rozwijaniu  różnych form  turystyki aktywnej na Ziemi Siedleckiej wigilijne podziękowania wręczyła dr Dorota Mączka – prezes Zarządu Oddziału. Tymi specjalnymi podziękowaniami zostali wyróżnieni: ks. dr Jerzy Grochowski,  Jarosław Głowacki –zastępca Prezydenta Miasta Siedlce  i  jednocześnie prezes Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Jerzy Chromik - wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach – pełnomocnik Prezydenta Miasta Siedlce  ds. Turystyki,  Roman Jastrzębski, – prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału, Maria Głowacka – wicedyrektor Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale, przewodnicząca Komisji Turystyki Kolarskiej, Janusz Malewicz – Honorowy Członek Oddziału,  Józef Romańczuk – członek zarządu Oddziału, zastępca wójta Gminy Wiśniew,  Elżbieta Stefańczyk – prezes Klubu Turystyki Motorowej „Migacz” Eugeniusz Skorupka – członek Zarządu Oddziału, Jan Waszczuk – wiceprezes  Sądu Koleżeńskiego,  Grażyna Wolińska – prezes Koła Terenowego Przewodników PTTK, Jarosław Wolański – znakarz nizinnych szlaków turystycznych, Dariusz Biedak druh - XI Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Darnia",  Małgorzata Borkowska - właścicielka Dworu Mościbrody,  Stanisław Czajka – prezes SKO, przewodnik PTTK i Mieczysław Ksiżopolski –pilot wycieczek, działacz PTTK.

      Anna Kirchner skierowała szczególne serdeczne podziękowania do Magdaleny Stańskiej – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielanach za społeczną pracę w przygotowaniu turystycznej  wigilii.

       XXI Wigilię Podlaską zaszczyciło swoją obecnością, poza wymienionymi  powyżej  osobami, wielu znamienitych gości a wśród  nich m. in.: dr Henryk Brodowski – wójt Gminy Siedlce (współorganizator poprzedniej wieczerzy wigilijnej), Ryszard Kunce – Członek Honorowy PTTK, przewodniczący  Komisji Środowiskowej ZG PTTK, Adam Jędras – zastępca  Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK, Janusz Ptasiński – Członek Honorowy PTTK, Maciej Wójcicki – Zastępca Nadleśniczego w Sokołowie Podlaskim, Ireneusz Błoński - przewodniczący  Rady Gminy Bielany, Jan Łopuch  - zastępca przewodniczącego,  Radni Gminy Bielany, Renata Kalicka – dyrektor Zespołu Oświatowego w Bielanach-Jarosławach, Ewa Wrzosek – dyrektor Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu, Małgorzata Bujalska – dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kożuchowie,  Maria Sudnik  - kierownik Zespołu Gospodarstwa Wiejskiego i Agroturystyki Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach, działacze Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: Danuta Grodzka-Wojdyna - sekretarz  NLOT, Tadeusz Ryczkowski – członek Zarządu NLOT, Eugeniusz Redman – Członek  Komisji Rewizyjnej NLOT.

     Wszystkim współorganizatorom, gościom, uczestnikom, nauczycielom i uczniom serdeczne podziękowania za wspólnie spędzony wieczór z życzeniami  zdrowych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia składa


Zarząd Oddziału
Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
"PODLASIE" w Siedlcach

 

 

Poni�ej przedstawiamy migawki z „XXI Wieczoru Wigilijnego na Podlasiu” w obiektywie Jana Waszczuka - wiceprezesa S�du Kole�e�skiego Oddzia�u i Piotra Grabowskiego - cz�onka Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów.

    

(fot. Jan Waszczuk)                     (fot. Piotr Grabowski)

Wersja do druku
« inne aktualnoci