RSS
SmodCMS

RELACJA Z TARGW WORLD TRAVEL SHOW

21.10.2016

 

         W dniach 14 - 16 padziernika 2016 r. w Nadarzynie w okolicach Warszawy odbyy si targi turystyczne pod nazw World Travel Show.

         Uczestnikami targów byli przedstawiciele rónych krajów, biur podróy oraz regionów Polski. Wród wystawców na uwag zasuguj: Urzd Marszakowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, National Geographic Polska, Grupa Hotelowa ORBIS, Centrum Campingowe, Lokalna Organizacja Turystyczna Region Puszczy Biaowieskiej, Narodowe Centrum Turystyki Sowackiej w Polsce,  

         Jednym z najwikszych stoisk byo stoisko Mazowsza, które pokazao si w nowej szacie wizualnej: due biae powierzchnie na których byy ukazane due czerwone maki.

Projekt, usytuowanie oraz kolorystyka stoiska wzbudzay zainteresowanie odwiedzajcych, którzy w pitek mogli usi przy kawiarnianych stolikach i degustowa regionalne potrawy przygotowane przez Szlak Mazowieckiej Michy Szlacheckiej, w sobot spróbowa kawy zrobionej z  odzi, któr lubi popija Fryderyk Chopin, za w niedziel wzi udzia w konkursie zwizanym z Siedlcami oraz szlakiem kulinarnym. Nagrody ufundowa Urzd Miasta Siedlce.

        Oprócz „Mazowieckiej Michy Szlacheckiej” reprezentowanej przez Pani Magorzat Borkowsk z „Dworu Mocibrody” i Pani Boen Polak - Stojanova z „Zacianka Polskiego” na stoisku Mazowsza zaprezentoway si równie szlaki tj.: „Wielki Gociniec Litewski”, „Kraina Mistrza Twardowskiego”, „Skarbiec Mazowiecki” oraz „Szlak Chopinowski”.

       Odwiedzajcy docenili atrakcje turystyczne miasta Siedlce. Zainteresowani zadawali konkretne pytania dotyczce oferty turystycznej miasta, kadc nacisk na aktywn form turystyki tj. rowerowa oraz kajakowa.

       Granicami stoiska byy mode, zielone zboa i mniejsze stanowiska z przewodnikami prezentujcymi foldery, broszury oraz mapy regionów.

       Najwiksz atrakcj targów byli zaproszeni gocie, z którymi spotkania odbyway si na specjalnie przygotowanych scenach. Na scenie Mazowsza wystpi podrónik Aleksander Doba wraz z swoim kajakiem „OLO”, opowiadajcy o swojej wyprawie kajakiem do o koa wiata i zdobytych dowiadczeniach. Po wystpieniu bya moliwo indywidualnej rozmowy z podrónikiem.

        Innymi goci zaproszonymi na Targi byli: Martyna Wojciechowska redaktor naczelna National Geographic Polska, która prezentowaa swoj najnowsz ksik Nela maa podróniczka, opowiadajca o swoich podróach najmodszym uczestnikom targów, oraz Mateusz Kunierewicz, najlepszy polski eglarz.

         Zalet udziau w targach turystycznych jest zapoznanie si z ofertami innych regionów turystycznych, kosztowanie potraw regionalnych, poznanie atrakcji innych krajów, biur podróy oraz poznanie nowinek z dziedziny turystyki.

         Uczestnictwo w targach turystycznych pozwala na zawizanie nowych kontaktów oraz wymian informacji. Pokazuje rónorodno moliwoci turystycznych.

                                                   

                                                                                                                 Alicja Dudek

 

Zapraszamy do fotorelacji z Targów World Travel Show.

Wersja do druku
« inne aktualnoci