RSS
SmodCMS

Relacja z przebiegu Eliminacji Rejonowych Konkursu Krasomwczego

14.10.2016

Siedlce, 11 padziernika 2016 r.

 

Informacja z przebiegu

 

 

  ELIMINACJI REJONOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
SZKÓ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

     W dniu 11 padziernika 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzdu Miasta Siedlce odbyy si Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego  Szkól Podstawowych, Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych.

     Komisja Konkursowa w skadzie: Krystyna Anusiewicz, Wanda Ksiopolska i Karolina ugowska, wyonia dwóch najlepszych krasomówców ze szkó podstawowych, którzy bd reprezentowa Siedlce na Eliminacjach Wojewódzkich  organizowanych  przez  Mazowieckie  Forum  Oddziaów  PTTK  w dniu 29 padziernika 2016 r. w Warszawie. S to:

Karolina Myrcha  i Maria Sawicka - uczennice ze Szkoy Podstawowej Nr 12
im. Kornela Makuszyskiego w Siedlcach.

    Dziki finansowemu wsparciu Urzdu Miasta Siedlce wszyscy uczestniczcy w eliminacjach uczniowie otrzymali upominki i wzili udzia w wycieczce krajoznawczej, podczas której sylwetki, dziaajcych
w Siedlcach,  wybitnych krajoznawców  przybliy Jarosaw Wolaski – dziaacz PTTK.

    Laureatom serdecznie gratulujemy i yczymy sukcesów na Eliminacjach Wojewódzkich, nad którymi Honorowy Patronat objli:  Mazowiecki Kurator Owiaty i Marszaek Województwa Mazowieckiego.

    Szczególne podzikowania kierujemy do opiekunów – nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do krasomówczych wystpie, piknego i sugestywnego posugiwania si jzykiem polskim, co ma szczególne znaczenie w dobie czstego „kaleczenia jzyka”, posugiwania si slangiem i skrótami mylowymi.

 

                                                                                                 Anna Kirchner

                                                                              Przewodniczca Komisji Konkursowej

 

 

Zapraszamy do fotorelacji.

Wersja do druku
« inne aktualnoci