RSS
SmodCMS

Relacja z XXXVIII Rajdu „W rocznicę bitwy pod Iganiami”

25.04.2019

 

Relacja z XXXVIII Rajdu „W rocznicę bitwy pod Iganiami”

 

 

            Z okazji 188 rocznicy zwycięskiej bitwy po Iganiami, która rozegrała się 10 kwietnia 1831 r.  w dniu 8 kwietnia 2019 r. odbył się kolejny 38 Rajd, którego  organizatorem był Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach. Współorganizatorami Rajdu był   Szkolno – Środowiskowy Klub Turystyki Kwalifikowanej „Tuptuś” oraz Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej „Doktorek”. W rajdzie wzięli udział m. in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w  Siedlcach,  z opiekunem  panią Anną Sulej, uczniowie siedleckiej „Królówki” pod opieką ks. Bogumiła Lempkowskiego oraz grupa harcerzy
z Niezależnej Drużyny Harcerskiej, którymi opiekował się druh Dariusz Biedak.

        Uczestnicy mieli do pokonania dwie trasy: pieszą, liczącą ok. 10,7 km, prowadzoną przez przodowników turystyki pieszej Eugeniusza Skorupkę i Jana Waszczuka oraz trasę rowerową długości ok. 15 km, której przewodniczył przodownik turystyki kolarskiej Ryszard Kruk – prezes Klubu Turystyki Rowerowej „Doktorek”.

            Tradycyjnie już Rajd został tak zorganizowany aby jego uczestnicy mogli wziąć  udział, na zaproszenie Wójta Gminy Siedlce, Dyrekcji, wychowawców, rodziców i uczniów Zespołu Oświatowego        w Nowych Iganiach, w centralnych uroczystościach pod pomnikiem
w Iganaich.

      W uroczystościach pod pomnikiem upamiętniającym zwycięską  bitwę  udział wzięli także przedstawiciele służb mundurowych, samorządu, duchowieństwa, młodzież szkolna, mieszkańcy Siedlec, gminy Siedlce i  powiatu Siedleckiego.

            Po części oficjalnej, której przewodniczyła Maria Harke – Dyrektor Zespołu Oświatowego, inscenizacji słowno-muzycznej przygotowanej przez uczniów szkoły, dla upamiętnienia pamięci poległych    w bitwie, pod pomnikiem zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów.

            W imieniu Oddziału i współorganizatorów oraz uczestników rajdu wiązkę kwiatów złożyli i zapalili  znicze: Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału, Iwona Wysokińska – zastępca kierownika biura Oddziału w asyście młodzieży – przedstawicieli uczestników Rajdu. Po zakończonych uroczystościach na placu przy pomniku, dla uczestników Rajdu
i wszystkich zgromadzonych  przygotowany został posiłek turystyczny.

       Uczestnicy Rajdu wzięli też udział w konkursie wiedzy historyczno – krajoznawczej.

 Zwycięzcy otrzymali  dyplomy i nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki
i pamiątkowy znaczek rajdowy (przypinkę).

            Rajd odbył się dzięki finansowej pomocy Starostwa Powiatowego w Siedlcach za co organizatorzy składają serdeczne podziękowanie.

 

                                                                                                           Oprac. Anna Kirchner

 

                                      Zdjęcia w zakładce  GALERIA - ZAPRASZAMY

Wersja do druku
« inne aktualnoci