RSS
SmodCMS

Relacja z Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

03.11.2017

RELACJA Z ELIMINACJI REJONOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

W dniu 12 października 2017 r. w Sali Konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkól Podstawowych, Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych.

Komisja Konkursowa w składzie: Iwona Wysokińska, Dorota Filipowicz i Urszula Obrępalska wyłoniła najlepszych krasomówców, którzy będą reprezentować Siedlce na Eliminacjach Wojewódzkich organizowanych przez Mazowieckie  Forum  Oddziałów  PTTK w dniu 28 października 2017 r. w Warszawie.

Laureatami zostali:

Patrycja Czarnocka uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Rawicza    w Siedlcach
                                                                                                                                                                          Paulina Celińska
uczennica z Zespołu Szkół w Bojmiu

Justyna Kaniecka
uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach
                                                                                                                                                  Agnieszka Bajdecka
uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach                                                                                                                                                 
Emil Kołodziejczyk 
uczeń ZSP Nr 2 im. Mikołaja  Kopernika w Siedlcach

Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Siedlce wszyscy uczniowie otrzymali upominki i Dyplomy uczestnictwa. Podczas obrad komisji konkursowej uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzili Muzeum Regionalne z przewodnikiem Eugeniuszem Skorupką

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na Eliminacjach Wojewódzkich, nad którymi Honorowy Patronat objął  Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów – nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do krasomówczych wystąpień, pięknego i sugestywnego posługiwania się językiem polskim, co ma szczególne znaczenie w dobie częstego „kaleczenia języka”, posługiwania się slangiem i skrótami myślowymi.

 

Iwona Wysokińska

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

Wersja do druku
« inne aktualnoci