RSS
SmodCMS

 

Muzea Siedleckie

 


Muzeum Regionalne w Siedlcach

ul. Pisudskiego 1

wtorek, pitek: 10:00-18:00
poniedziaek, roda, czwartek, niedziela: 10:00-16:00

tel. (25) 632-74-70

 

 


Muzeum Diecezjalne w Siedlcach

ul. Bpa Ignacego wirskiego 56

osoby indywidualne i grupy po wczeniejszym ustaleniu terminu zwiedzania

tel. (25) 644-98-65

 

 


Muzeum Jana Pawa II w Siedlcach

ul. Winiowa 5

(budynek Szkoy Podstawowej nr 11)

osoby indywidualne w kad niedziel w godz. 13.00.-15.00

grupy take w inne dni tygodnia, po wczeniejszym ustaleniu terminu zwiedzania

tel. (025) 644 36 84.